torsdag 16 juni 2011

Veckans böcker.Den här veckan har jag läst dessa tre böcker:
- Knappt lovlig av Katarina von Bredow
- Älskade pelargoner av Veronica Wägner
- The Carrie Diaries av Candace Bushnell(This week I've read these three books:
- Knappt lovlig ('Barely lawful') by Katarina von Bredow
- Älskade pelargoner ('Beloved geraniums') by Veronica Wägner
- The Carrie Diaries by Candace Bushnell)
Knappt lovlig handlar om en femtonårig tjej från stan som flyttar till landet med sin familj. Väl där blir det en krock mellan hennes egna och kompisarnas fördomar och hennes spirande känslor för en viss snygg ung grisbonde till granne.

Jag har ju tidigare uttryckt min lovsång till Katarina von Bredows böcker, och det håller jag fast vid. Det här var varken det starkaste eller svagaste kortet i hennes kortlek, men den var trevlig. Jag gillade att den utspelade sig på landet och att den bjöd på så sympatiska beskrivningar av drömkillen. Vissa trådar tycker jag kändes lite väl hastigt ihopknutna, det var lite synd. Efter att ha läst några böcker av von Bredow upplever man att handlingen och uppbyggnaden är snarlik i flera av dem. Inget fel med det när man gillar konceptet, men jag skulle önska uppföljare så att man fick veta vad som hände sen!(Knappt lovlig, ('Barely lawful') is about a fifteen year old girl from the city who moves to the country with her family. Once there, a clash occurs between her own and her friends' prejudices and her burgeoning feelings for the handsome young pig farmer neighbor.

I have previously expressed my praise to Katarina von Bredows books, and I stick to it. This was not the best or the weakest card in her deck, but it was nice. I liked that it took place in the country and that it offered such sympathetic descriptions of the dream guy. Some threads felt a little too hastily tied together, that was a pity. After reading some books by von Bredow you start to feel that the plot and the construction is similar in several of them. Nothing wrong with that when you like the concept, but I would like sequels so you get to know what happened next!)

Den andra boken jag har läst heter Älskade pelargoner, en samlares anteckningar och är skriven av Veronica Wägner. Det här är en underbart inspirerande bok full av små anekdoter och historier om hur författaren blev intresserad av pelargoner och hur det gick till när hon skapade sig en stor samling. Olika sorter beskrivs, och det bjuds på flera gamla släkthistorier från olika håll där pelargonen haft en central roll. Jag gillar sånt här skarpt. Det är blommor, det är fina historier, det är humor, och det är väldigt vackra pelargonfotografier. Jag äger ju som bekant bara en pelargon (än så länge!), men jag blev ändå helt tagen av denna bok. Rekommenderas som sommarläsning!(The second book I've read is called Älskade pelargon, en samlares anteckningar ('Beloved geraniums, a collector's notes') and is written by Veronica Wägner. This is a wonderfully inspiring book full of anecdotes and stories about how the author became interested in geraniums and what made her create a large collection. Different varieties of geraniums are described, and there are several old family stories from different places in which the geranium played a central role. I like this kind of book a lot. There are flowers, there are nice stories, there is humor, and there are very beautiful geranium photographs. I own only one geranium (yet!), but I was still blown away by this book. Recommended as summer reading!)Det är många stora vackra bilder i den här boken. Härligt att vila ögonen på.


(There are many large beautiful pictures in this book. Nice to rest your eyes on.)
Slutligen har jag också läst The Carrie diaries av Candace Bushnell. Jag tycker mycket om tv-serien Sex and the City, det var väl det som fick mig att plocka med mig denna bok när jag såg den på biblioteket. Det här är Carries dagbok från sista året på highschool, och den handlar om vad det var som fick henne att börja skriva och varför hon kom till New York från början.

Jag antar att man inte kan förvänta sig för mycket av en sån här bok. Det är klurigt med böcker som blir film, och kanske ännu mer klurigt när boken blir en hyllad tv-serie som tolkar innehållet lite fritt och själv spinner vidare på helt andra saker än bokens författare. Allt i boken stämmer inte riktigt med tv-serien, vilket jag upplevde som väldigt störande i början. Carrie i boken bor till exempel med sin pappa och sina två systrar. Under tv-seriens sex säsonger nämns inte ens en tillstymmelse till syster, och pappan lämnade mamman och lilla Carrie när hon bara var några år gammal (vilket de också bygger ett helt avsnitt på!). Nåväl. När man läst en bit och något sånär kopplat sig fri från tv-serien som ligger där i bakhuvudet och gnager blir boken rätt underhållande. Det är en rätt vanlig highschoolskildring med vänner och fiender och missförstånd och killar, och den är trovärdigt berättad. Det är helt okej.

Om författaren har skrivit The Carrie Diaries för att hon gillar Carrie och vill berätta mer av hennes historia så fungerar den absolut. Om däremot intentionen är att tjäna pengar på det imperium som tv-serien byggt upp tycker jag inte att uppdraget är utfört särskilt väl. Det är för mycket som skiljer för att det ska bli någon riktigt skön igenkänningsfaktor. Det ska bli intressant att läsa Sex and the city-boken, den står också i min bokhylla med biblioteksböcker, och se hur den hänger ihop med The Carrie Diaries. Återkommer!
(Finally, I've also read The Carrie Diaries by Candace Bushnell. I really like the TV series Sex and the City, that was probably what made ​​me pick me this book when I saw it at the library. This is Carrie's diary from her last year of high school, and it's about what made her to start writing and why she came to New York in the first place.

I guess you can not expect too much of this kind of book. It's tricky with books that become movies, and perhaps even trickier when the book becomes an praised television series that interprets the contents in its own way, and chooses different paths than the author. Everything in the book is not quite right with the TV series, which I felt was very disturbing at first. For example, in the book Carrie lives with her father and her two sisters. During the six seasons of the show not even a shred of a sister is mentioned, and the father left little Carrie and her mother when Carrie was only a few years old (which they also built an entire episode on!). Well. When you've read for a while and somewhat manage to free yourself from the TV show in the back of your mind, the book is quite entertaining. It's a pretty normal high school story with friends and enemies and misunderstandings and boys, and it is told in a
believable way. It's okay.

If the author wrote The Carrie Diaries because she likes Carrie and want to tell more of her story, this book works out just fine. However, if the intention is to make money on the empire of the television series, I do not think the mission is
accomplished particularly well. There are too many differences to make a really nice recognition factor. It will be interesting to read the Sex and the City book, it also stands in my bookcase with library books, and see how it relates to The Carrie Diaries. I will return on that!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du lämnar en kommentar, jag blir så glad <3

Thank you for leaving a comment, that makes me so happy <3